logo
  Forside     Nyheter     Produkter     Gipsens historie     Om Gipsmakeriet  
ds
ds
En halv meter stukkgesims ble funnet etter brannen, det var kun det vi hadde for å gjenskape stukkgesimsen på storstua.

ds ds ds ds ds
ds


Restaureringsarbeid Nedre Foss Gård

Restaureringarbeid utført i samarbeid med Oslo Entreprenør AS.


Nedre Foss Gård er en viktig del av Oslo og Grünerløkkas historie og nevnes så tidlig som i 1220, da som en kvern tilhørende Hovedøya Kloster. Området som tilhørte Nedre Foss strakte seg den gang fra Akerselva til dagens Tofte og Sannergata. Nedre Foss Gård har hatt stor betydning, ikke bare som den første «bomringen» hvor det ble innkrevd avgift for passering helt frem til 1625, men også som «Kongens Mølle». Mølla hadde privilegium på å male alt korn dyrket innenfor 1⁄4 mils avstand fra Christiania. I 1723 besto Nedre Foss Mølle av to møller og åtte kverner, noe som regnes som ganske så stort på denne tiden! Nedre Foss har hatt mange eiere gjennom tidene, blant annet Friedrich Grüner og familien, som har gitt navnet til Grünerløkka. På slutten av 1700–tallet anla Grüner–familien en storslått hage i renessansestil i hellingen øst for hovedbygningen, det er dette som er parken Grünerhagen i dag. I 1801 var jordbruket ved gården stort sett opphørt. Det var mange planer om oppmudring av elva i årene rundt 1840–50 som dessverre ikke førte noe sted. Deretter stykket Grüner ut 53 tomter på 30mål syd for gården og den lille trehusbebyggelsen vest for Markveien, som blir kaldt «New York», vokste frem. Flere og flere leiegårder oppover Grünerløkka la etter hvert beslag på det meste av gårdens areal etter at Thorvald Meyer hadde kjøpt grunn av Grüner sent på 1800–tallet. I 1927 kjøpte Bjølsen Valsemølle Nedre Foss og drev møllehuset til det ble revet i 1986. De kjente siloene, som nå rommer 226 studentboliger fordelt på 16 etasjer, ble brukt frem til år 2000. Den restaurerte hovedbygningen til Nedre Foss gård er opprinnelig fra 1802 og er Grünerløkkas eldste bygning.  Det er med sann glede at vi når har fått muligheten til å restaurere og pusse opp disse ærverdige lokalene og kan bringe «gården» tilbake til folket. Vi ønsker å skape ett hus for de gode opplevelsene hvor mat og service er elementære grunnsteiner i vårt møte med gjestene. Tekst er tatt ut fra www.nedrefossgaard.no

blank