Gipsmaker Mester Pablo Lopez

Våre ansatte

På Gipsmakeriet møter du fagkompetanse!

Vårt mål er at du på Gipsmakeriet skal finne landets mest innovative miljø innen gipsmakerfaget! Nøkkelen er høy kompetanse og faglige utfordringer – hver uke! Vår stab av høyt kvalifiserte medarbeidere har gjort Gipsmakeriet til den viktigste aktøren i gipsmakerfaget her hjemme.

Slik blir du gipsmaker
Gipsmakerfaget er definert som et truet håndverksfag, dvs at det er færre enn 5 lærlinger under utdanning i faget på landsbasis. Læretiden er 4 år, med ett år på  skolebenken og deretter læretid ute i bedrift før avsluttende svenneprøve.