Et ornament ( fra latin ornamentum, utrustning, prydelse, smykke) er et visuelt  formelement som kan stå alene eller være en del av et sammensatt  mønster. Det kan sees som en dekorasjon eller utsmykning, og forestiller ofte en plante, et dyr, en gjenstand eller grafisk figur som på geometrisk vis er stilisert og plassert i et symmetrisk mønster. Med egne ord, svært mye av det en gipsmaker lager, kan kalles et ornament…