Søyler

Gipsmakeriet produserer søyler for alle formål, enten fra vårt standard sortiment, eller på bestilling. Det å lage en vellykket søyle handler om kunnskap om proporsjoner og stilarter. Gips som materiale og gipsmakerfagets arbeidsmetodikk er som skapt for produksjon av søyler i alle varianter.
Klassiske søyler er historisk sett inndelt i 3 hovedgrupper stilmessig; dorisk, ionisk og korintisk. Navnene refererer til geografiske områder og befolkningsgrupper i Hellas mellom år 700 – 400 før Kristus. Det finnes flere varianter av stilarter med opprinnelse i det antikke Hellas. Disse nevnes sjelden og uttrykket kan ved første øyekast virke ganske likt.
SY 1
320 cm

Uten tvil noe av det største vi leverer av søyler, en klassisk dorisk søyle, noe forenklet.

kr 26.000,-
SY2
253 cm
En dorisk søyle i et anvendelig format,
kr 19.000,-
SY3
115 cm – tilpasses

kr 6.800,-

SY4
115 cm – tilpasses
kr 7.800,-
SY5
115 cm – tilpasses
kr 9.500,-
SY6
139 cm

Opprinnelig enn halvsøyle fra fasade på Youngstorvet i Oslo.

kr 7.000,-
BA7
80 cm
kr. 2.400,-
BA1
70 cm
kr 2.400,-
BA4
52 cm
kr. 2.100,-
BA6
51 cm
kr. 2.100,-
BA3
36 cm
kr. 1.200,-
BA5
26 cm
kr 500,-