Stukkatur er et ord som brukes om de fleste innvendige dekorasjonsarbeider utført i gips, men knyttes oftest til taklister i gips, enten de er trukket glatte eller som støpte elementer med mønster. Produksjon av stukkatur, som taklister i gips, har siden 1600 tallet vært en del av gipsmakerfaget, og er et unikt kapittel i norsk byggetradisjon. Vi har samlet over 200 forskjellige mønstre med opprinnelse i Norge, her finner du noen av dem.

Hvorfor finnes det taklister i gips? Svaret på dette er sammensatt. I bruken av stukkatur finner vi mange spor av klassiske forbilder fra kulturene rundt Middelhavet for 3000 år siden. I Europa vokste byene kraftig under industrialiseringen, og teglstein var materialet. Luftkvaliteten i kullfyrte storbyer var elendig, og sot trengte inn over alt. Med de materialer og teknikker man hadde til rådighet, viste det seg at det ofte var vanskelig å finne en velegnet, og holdbar måte å forsegle den innvendige overgangen mellom vegg og tak. Gips viste seg å ha alle de egenskapene som var nødvendig, og taklister fikk også et dekorativt uttrykk. Morsomt å vite, ikke sant?