Et mål for oss i Gipsmakeriet er å tilby gode tegnemodeller som utfordrer elever og studenter på alle nivåer. En god tegnemodell skal gi eleven både utfordring og mestring i arbeidet med å forstå form, volum og oppbygging. Dersom våre tegnemodeller klarer dette, er vår målsetning nådd.  Vi mener selv at dette er noe av det mest gjennomarbeidede som er presentert av slike modeller: