Våre ansatte

På Gipsmakeriet møter du fagkompetanse!

Vårt mål er at du på Gipsmakeriet skal finne landets mest innovative miljø innen gipsmakerfaget! Nøkkelen er høy kompetanse og faglige utfordringer – hver uke! Vår stab av høyt kvalifiserte medarbeidere har gjort Gipsmakeriet til den viktigste aktøren i gipsmakerfaget her hjemme.

Slik blir du gipsmaker
Gipsmakerfaget er definert som et truet håndverksfag, dvs at det er færre enn 5 lærlinger under utdanning i faget på landsbasis. Læretiden er 4 år, med ett år på  skolebenken og deretter læretid ute i bedrift før avsluttende svenneprøve.